Ana içeriğe atla

Tomatis® Metodu, temel olarak bir dinleme ve konuşma programıdır. Tüm başka eğitim programlarında olduğu gibi, gerekli özümseme düzeyinin elde edilebilmesi için, sürekli ve tekrarlamalı bir şekilde, ara dinlenme dönemleriyle dönüşümlü olarak gerçekleştirilmelidir. Uygulanan programların her biri, sertifikalı Tomatis® Uygulayıcıları tarafından belirlenip düzenlenir. Pek çok zaman, dinleme seanslarını ev ortamında yürütmek de mümkündür.

Ön Görüşme
1

Ön Görüşme

2 saatlik değerlendirme

Yaşadığınız güçlüğe müdahalede uzmanlaşmış bir Uygulayıcı ile yapacağınız görüşme sonrasında, durumunuza dönük bir değerlendirme yapılır (Size yardım edebilecek Uygulayıcıları, “Bize Ulaşın” kısmında bulabilirsiniz.).

Küçük çocuklar ve otistik çocuklar için Tomatis® merkezlerine gelen anne babalar, çocuğun içinde bulunduğu durumun tam anlamıyla açığa çıkartılmasını sağlayacak, yaklaşık 40 dakika süren bir çevrimiçi ön anket doldurabileceklerdir. Bu anket, TED (Tomatis® Değerlendirme Veri Tabanı) adıyla anılmaktadır.

Yetkin Uygulayıcılar, aynı zamanda, TLTS (Tomatis® Dinleme Testi Sistemi) adı verilen bir aygıt yardımıyla dinleme testi de uygulayabileceklerdir. Bu test, danışanın dinleme potansiyelinin ve varsa işlev bozukluklarının tespitine yardımcı olur.

Dinleme Seansları (pasif çalışma)
2

Dinleme Seansları (pasif çalışma)

13 günlük 2 veya 3 kur boyunca, günde 1,5 saat.

Başvurduğunuz Tomatis® Uygulayıcısı tarafından sizin için özel olarak belirlenecek dinleme programlarında yer alan pasif dinleme seansları, özel olarak tasarlanmış TalksUp® aygıtı ya da bu aygıtın daha önceki versiyonu olan Solisten® aracılığıyla size dinletilir.

Taşınabilir TalksUp® aygıtı ve kablosuz kulaklıkların kullanıldığı dinleme seansları sırasında kendinizi rahat hissetmeniz ve gerginlikten uzak olmanız önem taşımaktadır. Seans sırasında, stres yaratmayan veya fazla konsantrasyon gerektirmeyen her türlü etkinliğe izin verilmektedir. Çizim yapabilir, yürüyebilir, oyun oynayabilir, yemek pişirebilir ve daha pek çok etkinlikte bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, sakız veya başka şeylerin çiğnenmesi, ekranlı elektronik aygıtların kullanılması, ayrıca bir taşıtın içinde seyahat halindeyken seansın uygulanması uygun görülmemektedir.

Uygulanacak seansların sayısı ve uzunluğu, yaşadığınız sorun tiplerine göre değişecektir. Genel olarak, iki veya üç programın uygulanması öngörülmekte, her bir program 13 gün sürmekte ve günde iki saatlik seanslar halinde uygulanmaktadır.

Dinleme programlarında işitme sisteminiz ve beyniniz uyarıldığı için, seansların belli bir süre boyunca tekrarlanması, programlar arası geçişlerde ise, kaydedilen ilerlemenin uzun ömürlü ve hatta kalıcı olmasını sağlamak üzere, dinlenme dönemlerinin (“özümseme dönemleri”) geçirilmesi gerekmektedir.

Dinleme Seansları
3

Dinleme Seansları (aktif çalışma)

Yetkin Tomatis® Uygulayıcıları, sizin için aktif, yani konuşmalı dinleme seanslarının düzenlenmesini de uygun görebilirler. Sesli okuma yapma veya söylenenleri tekrarlama şeklinde uygulanan aktif çalışma boyunca, mikrofona ilettiğiniz kendi sesiniz, Tomatis® etkisine özgü teknik parametreler doğrultusunda işlenip tekrar kulağınıza yönlendirilir. Kendi sesinizi, konuşmanızla eş zamanlı olarak, ancak üzerinde düzeltmeler yapılmış şekilde duyar, böylece konuşmanızı düzeltme sürecine girersiniz.

Zorunlu olmamakla birlikte, mümkün olduğunda uygulanması kuvvetle önerilen aktif çalışmanın öncesinde, ilk olarak bir pasif dinleme programının uygulanıp tamamlanması gerekmektedir.

Sonuç Değerlendirmesi
4

Sonuç Değerlendirmesi

Sizin için uygun görülen dinleme seansları tamamlandığında, bir sonuç değerlendirmesi yapılacak ve böylece kaydedilen ilerleme ölçülecek, ilave seanslara ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenecektir. Tomatis® Metodu ile sağlanan sonuçlar uzun süreli ve hatta kalıcı olduğundan, genellikle ilk kur sonrasında seanslara devam etme ihtiyacı duyulmamaktadır (Kimi zaman, beli sorun tiplerinde uygulamanın uzatılması önerilebilmektedir.)

Tomatis® dinleme seanslarını tamamlayıcı bir çalışma olarak, Forbrain kulaklık takımından da faydalanabilirsiniz. İşitsel geri bildirim döngüsü üzerinde işlev görmek üzere tasarlanmış, son derece faydalı olduğu düşünülen bu aygıt hakkında ayrıntılı bilgi için
www.forbrain.com adresini ziyaret edebilir veya Tomatis profesyonellerine danışabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle Tomatis® seanslarına katılmanız mümkün olmasa bile, merkezlerimizde Forbrain® aygıtından faydalanabilirsiniz.

Tomatis

*Kullandığımız değerlendirme araçları, danışan profilini belirleyebilmeleri ve dinleme seanslarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirebilmeleri yolunda Uygulayıcılara yardım etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu araçlar, tıbbi tanılama amacı taşımamaktadır.