Przejdź do treści

Metoda Tomatisa® to program składający się z fazy pasywnej polegającej na słuchaniu oraz z fazy aktywnej, polegającej na ekspresji głosowej. Jak każda metoda pedagogiczna, również Metoda Tomatisa® powinna być stosowana w sposób odpowiednio intensywny, powtarzany i przedzielony okresami przerw, które służą przyswojeniu jej efektów. Każdy program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i dobrany przez certyfikowanego specjalistę Metody Tomatisa po przeprowadzeniu ogólnego bilansu uwagi słuchowej. Seanse słuchowe mogą odbywać się także w domu.

Wywiad przed rozpoczęciem programu
1

Wywiad przed rozpoczęciem programu

1,5 godz. przeznaczone na ocenę profilu klienta

Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie profesjonalnej działalności terapeutycznej, pedagogicznej lub lekarskiej. Stosowana jest przez specjalistów w dziedzinach związanych ze zdrowiem i edukacją (psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, psychomotoryków, certyfikowanych coachów itp.). Pragnąc skorzystać z programów Metody Tomatisa® najlepiej zwrócić się do osoby, której specjalizacja zawodowa najbardziej odpowiada problemowidanegodziecka czy dorosłego. Lista certyfikowanych specjalistów znajduje siętutaj.

Podczas pierwszego spotkania specjalista Metody Tomatisa® przeprowadza wywiad w celu zebrania jak największej ilości informacji. Specjalista dysponuje różnorodnymi testami, które pomagają określić profil uwagi słuchowej klienta. Testy te zostały przygotowane z myślą o konkretnych problemach osoby testowanej.

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Test stosowany jest przez specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników testu (czyli specjaliści po drugim i dalszych stopniach szkolenia).

Listening session (passive phase)
2

Programy słuchowe (faza pasywna)

1h30 lub 3 sesje, każda przez 13 dni, maksymalnie po 2 godziny dziennie

Sesje słuchowe polegają na słuchaniu programu muzycznego odpowiednio dobranego przez specjalistę. Do słuchania służy urządzenie TalksUp® lub jego wcześniejsza wersja, Solisten® lub też urządzenie TAP.

TalksUp® jest lekki i małych rozmiarów. W większości przypadków możliwe jest słuchanie programu w domu lub też w gabinecie specjalisty. Ponieważ urządzenie jest przenośne i może działać ze słuchawkami bezprzewodowymi, umożliwia bezproblemowe poruszanie się w trakcie sesji. Podczas słuchania zalecane jest odprężenie. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności: można rysować, chodzić, bawić się, gotować itd. Należy natomiast unikać każdej czynności, która może nam się wydawać stresująca lub wymaga zbyt dużego skupienia uwagi. Ponadto niewskazane jest żucie gumy czy jedzenie, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (unikamy wpatrywania się w ekran).

Czas, częstotliwość i liczbę seansów określa wybrany przez Państwa specjalista Metody Tomatisa®. Na ogół program zawiera seanse maksymalnie 2-godzinne, rozłożone na dwa lub trzy okresy (sesje) liczące po 13 dni każdy.

Pomiędzy sesjami należy zrobić kilkutygodniową przerwę. Przerwy można nazwać „fazami przyswajania” efektów Metody. Po przerwie odbywają się testy i rozmowy poprzedzające kolejną sesję programu słuchowego.

Programy słuchowe
3

Programy słuchowe (faza aktywna)

Specjaliści Metody Tomatisa®, którzy ukończyli szkolenia 2, 3 lub 4 stopnia mogą również oferować seanse fazy aktywnej. Obejmują one czytanie, powtarzanie lub rozmowę, podczas których głos mówiącego jest natychmiast modyfikowany i przekazywany ponownie do jego uszu, zgodnie z parametrami charakterystycznymi dla Metody Tomatisa®. Modyfikując w czasie rzeczywistym percepcję głosu, w sposób naturalny i natychmiastowy modyfikujemy również sam głos.

Faza aktywna stosowana jest zależnie od potrzeb i możliwości, odpowiednio do profilu i problemów danegoklienta. W razie niemożności korzystania z fazy aktywnej skutecznie mogą ją zastąpićsłuchawki Forbrain®, które stanowią element uzupełniający Metodę Tomatisa®.

Spotkanie podsumowujące
4

Spotkanie podsumowujące

Po zakończeniu stosowania programu odbywa się spotkanie podsumowujące. Celem tej rozmowy jest ocena dokonanych postępów. Wyniki uzyskane dzięki Metodzie Tomatisa® są trwałe. Rozmowa podsumowująca pomaga specjaliście ustalić, czy powinien ewentualnie zaproponować kolejne sesje Metody Tomatisa®.

Słuchawek Forbrain® można używać podczas każdego etapu Metody Tomatisa®, jako uzupełnienie seansów słuchowych. Słuchawki zostały opracowane tak, by umożliwiały pracę nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym. Więcej informacji można znaleźć na www.forbrain.com lub uzyskać odspecjalisty Metody Tomatisa®.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości skorzystania z programu Metody Tomatisa®, zalecamy korzystanie ze słuchawek Forbrain® jako narzędzia stymulującego słuchanie, uwagę i słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne.

Sesje Tomatis

*Narzędzia do ewaluacji stosowane w Metodzie Tomatisa® zostały opracowane z zamiarem wspierania specjalistów w określaniu profilu uwagi słuchowej klientów i w ocenie wyników uzyskanych dzięki sesjom programów słuchowych. W żadnym wypadku nie można ich utożsamiać z urządzeniami do diagnostyki medycznej.