Przejdź do treści

Historia Metody Tomatisa® liczy obecnie 60 lat wypełnionych wiedzą i doświadczeniem, badaniami naukowymi, rozwojem technologii, szkoleniami dla specjalistów, publikacjami, a przede wszystkim – dobrymi opiniami przekazywanymi przez klientów. Obecnie na świecie co 3 minuty ktoś zaczyna program Metody Tomatisa®. Za tym wynikiem, świadczącym o sukcesie Metody Tomatisa®, kryje się jeszcze wiele innych, nieustannie rosnących liczb. Oto niektóre z nich:

3.000

terapeutów i pedagogów certyfikowanych przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., działających w ponad 75 krajach

200,000

osób korzysta corocznie z Metody Tomatisa®

60

lat know-how oraz innowacji zapoczątkowanych pracami Alfreda Tomatisa

300

szkół, zarówno publicznych jak prywatnych, wyposażonych w sprzęt do stosowania Metody Tomatisa®

80

badań naukowych i tysiące badań klinicznych

50

szkoleń zawodowych organizowanych corocznie na całym świecie