Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Jak zbieramy Twoje dane osobowe?
Co robimy z twoimi informacjami?
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe i w jakim celu?
Strony internetowe osób trzecich / zewnętrzni dostawcy usług
Dostawcy usług reklamowych będący osobami trzecimi
Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak możesz z nich skorzystać i jak możesz się z nami skontaktować?
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Jaki transfer danych osobowych wykonujemy poza Unią Europejską?
Obowiązujące prawo
POLITYKA ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIES
WARUNKI SERWISU
Hosting stron internetowych
Dane osobowe
Cookies
Oświadczenie dotyczące metody Tomatisa®
Ogólna treść
Konkretna zawartość subdomenu tedlight.tomatis.com
Treści dostarczone przez osoby trzecie
Odniesienia do witryn stron trzecich
Dane lokalizacji
Prawa autorskie
Hasła
Znaki towarowe
TOMATIS DEVELOPMENT S.A. WARUNKI SPRZEDAŻY
SZKOLENIE
WYPOSAŻENIE PROFESJONALNE
WARUNKI PŁATNOŚCI WEDŁUG DŁUGOW LUB KARTY KREDYTOWEJ
MOŻLIWE OPŁATY
TREŚĆ ONLINE
UMOWA LICENCYJNA
PRAWO I JURYSDYKCJA W CZASIE
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Proces zamawiania
Zabezpieczenie płatności
Ceny i powiązane koszty
Ograniczenia
Procedura
Treści edukacyjne
Brak certyfikacji
Wniosek o zwrot
Integralność, rzetelność przetwarzania danych i incydent
Pomoc techniczna
Specyficzne traktowanie plików cookie i danych osobowych
Obowiązujące prawo i jurysdykcja

POLITYKA PRYWATNOŚCINiniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób firma wykorzystuje i chroni wszelkie informacje podawane przez użytkownika podczas korzystania z naszych stron internetowych, formularzy online i / lub offline, aplikacji i mediów społecznościowych.

- Strony internetowe poświęcone marce, produktom i usługom TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (dalej “Strona internetowa”),

- Aplikacje związane z marką, produktami i usługami TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (zwanymi dalej “Aplikacjami”),

- Strony społecznościowe związane z marką, produktami i usługami TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (dalej “Media społecznościowe”)

- Formularze związane z produktami marki i usługami TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (zwanymi dalej “formularzami”)

- e-maile związane z marką, produktami i usługami TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (dalej “E-maile”)

Strony internetowe, aplikacje i media społecznościowe, formularze i wiadomości e-mail są dalej łącznie określane jako “Witryny”.

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (zgodnie z definicją w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych). Siedziba TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. znajduje się pod adresem 76 avenue de la Liberté, L 1930 Luksemburg. Jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych (w ramach rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych, przetwarzania ich danych osobowych i bezpłatnego przemieszczanie takich danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE, zwane dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”) i odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej “my”, “nas” and “nasz”).

Możesz zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności, klikając link „Polityka prywatności” lub „Informacja prawna” znajdujący się na dole strony głównej każdej witryny. Zapraszamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszych witryn, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy nie.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, czy nie. Mogą to być wszystkie lub część danych wymienionych poniżej:

- Tytuł
- Nazwisko
- Imię
- Płeć
- Data urodzenia
- Adres
- Numer telefonu (w tym numery stacjonarne i komórkowe)
- E-mail
- Lokalizacja danych
- Obszary zainteresowań
- Zawód
- Obszar interwencji
- Liczba lat doświadczenia
- Dane przeglądarki lub urządzenie: adres IP
- Dane dotyczące wykorzystania aplikacji
- Dane zebrane na temat zainteresowania przeglądania i czasu spędzonego na odwiedzaniu naszych witryn (np. Daty i godziny aktywności na stronie internetowej, liczby odwiedzin i klikniętych linków)
- Obszary zainteresowania sprawdzone w formularzach
- Rodzaj dyscyplin zawodowych sprawdzanych na stronie
- Opis twojego profesjonalnego projektu
- Informacje wprowadzone w sekcji komentarzy formularzy
- Twoje dane bankowe (za pośrednictwem bezpiecznej strony płatności)
- Twój adres firmy
- Twoje zdjęcia umieszczone w naszych katalogach lub zebrane podczas naszych wydarzeń
- Szczegółowa prezentacja Twojego profilu w naszych katalogach
- Treści stworzone przez użytkownika w mediach społecznościowych, które zostały upoważnione do udostępniania, takie jak zdjęcia, teksty, filmy, symbole, hashtagi, nagrania udostępniane w mediach społecznościowych
- Twoje preferencje językowe (język używany do przeglądania, języki mówione)

Jeśli nie wypełniłeś żadnych formularzy, informacje te będą traktowane anonimowo. Jeśli zidentyfikowałeś się za pomocą formularza, wszystkie te informacje można zebrać z Twojego profilu w naszej bazie danych.

Prosimy, abyśmy nie wysyłali do nas ani nie przekazywali nam żadnych poufnych informacji na stronie internetowej lub przez osoby trzecie.

“Informacje wrażliwe” odnoszą się do Danych osobowych odnoszących się do wrażliwych aspektów, takich jak:

- Pochodzenie rasowe lub etniczne
- Opinie polityczne
- Przekonania religijne lub inne
- Stan zdrowia i warunki medyczne
- Kryminalna historia
- Członkostwo w związkach zawodowych
- Orientacja seksualna

Szczególne przypadki związane z poddomenami – Po uwierzytelnieniu przez nazwę użytkownika i bezpieczne hasło strony ted.tomatis.com i tedlight.tomatis.com, dane wprowadzane są anonimowo przez system szyfrowania. Wszystkie konta utworzone na tych stronach są anonimowe i dlatego nie pozwalają na powiązanie wrażliwych Danych Osobowych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. Przetwarzamy dane wyłącznie do ogólnych celów statystycznych. Nie łączymy żadnych danych osobowych ze zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania profilem.

Właściciel konta zidentyfikowany przez login i hasło jest odpowiedzialny za dane zebrane o swoich klientach z platform ted.tomatis.com i tedlight.tomatis.com. Zgadzasz się przestrzegać europejskich zasad zarządzania i ochrony danych osobowych. Właściciel konta ma możliwość zarządzania i / lub usuwania danych zebranych od własnych klientów.

Konkretne przypadki z subdomeną payment.tomatis.com, oraz strony internetowe, które oferują system płatności online - Twój numer karty debetowej i / lub kredytowej wprowadzony online jest szyfrowany i przetwarzany przez zabezpieczone usługi płatności online, takie jak „Stripe” lub „PayPal”. Nie mamy dostępu do numerów kart debetowych i / lub kredytowych, które są szyfrowane przez usługi płatnicze, ale mamy możliwość obciążenia Państwa konta za uprzednią zgodą.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

- Poprzez strony internetowe – Zbieramy Twoje dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych, formularzy online, rejestracji produktów i wiadomości e-mail, które otrzymujesz lub wysyłasz do nas.
- Poza Internetem – We collect your Personal Data outside of the Internet, especially when you contact customer service or visit our company (our offices and attend our Conferences etc.)
- Po pobraniu aplikacji – podczas pobierania i korzystania z aplikacji śledzimy i zbieramy dane dotyczące użytkowania z aplikacji, takie jak data i godzina dostępu na naszym serwerze z urządzenia oraz informacje i pliki, które zostały pobrane z aplikacji na podstawie numeru urządzenia.
- Lokalizacja fizyczna –We collect physical location data from your device using satellites, mobile phone relay antennas, or Wi-Fi signals, for example.
- Korzystanie z plików cookie – zbieramy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie podczas przeglądania stron internetowych. Nasze gromadzenie i przetwarzanie Twoich Danych osobowych za pomocą plików cookie podlega Polityce Cookies, którą zachęcamy do uważnego przeczytania.

Dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, są mieszane z danymi osobowymi i innymi informacjami, które nam przekazujesz (przez Internet lub z Internetu) lub które uzyskujemy w inny sposób przez Internet lub poza Internetem.

Co robimy z twoimi informacjami?

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje prośby o informacje lub prośby o oferty handlowe / interakcje administracyjne.

- Aby odpowiedzieć na Twoje prośby: Jeśli wyślesz nam wiadomość, wypełnisz wniosek lub wypełnisz nasz formularz kontaktowy lub nasz formularz informacyjny za pośrednictwem strony internetowej, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby pomóc nam odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje, sugestie , skargi i prośby o oferty handlowe.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Naszym celem jest odpowiedź na Twoje prośby.

- Aby wysłać Ci informacje administracyjne, na przykład informacje o stronie internetowej i modyfikację naszych Warunków, zasad i zasad.
- Używamy Twoich danych osobowych w celu dostarczenia Ci ważnych informacji o stronie internetowej, Twoich transakcjach i wszelkich zmianach w naszych Warunkach korzystania z usługi, zasadach lub niniejszej Polityce prywatności.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje prośby i poinformowanie e-mailem o nowych zmianach w naszych Warunkach umowy i stanie płatności i / lub zamówieniu.

Wyślij ukierunkowaną i odpowiednią komunikację marketingową.

Używamy Twoich danych osobowych do wysyłania Ci bezpośredniej komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty. Bezpośrednia komunikacja marketingowa w celu informowania o nowościach, promocjach, nowych produktach lub innych podobnych działaniach dotyczących naszej firmy i marki, a także produktów i usług naszych spółek zależnych.

Indywidualne i profesjonalne formularze dokumentacji, a także wszystkie kontakty i formularze informacyjne są częścią naszej komunikacji marketingowej.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Twoja zgoda

Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza online, musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności. Możesz nie wypełniać formularza online i zamiast kontaktować się z nami bezpośrednio pod następującym adresem info@tomatis.com.

Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie bezpośrednich komunikatów marketingowych, klikając link „Anuluj subskrypcję” na dole każdego e-maila marketingowego.

Możesz także powiadomić nas o chęci wycofania zgody za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub poczty elektronicznej na podstawie danych kontaktowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.

Analizuj dane za pomocą publicznego profilu na platformach mediów społecznościowych i udostępnianych treści.

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu pomiaru twoich interakcji na naszych platformach społecznościowych.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Twoja zgoda

Masz możliwość zaakceptowania lub odmowy wykorzystania swoich danych osobowych, w tym konfigurowania plików cookie (zobacz Zasady dotyczące plików cookie).

Analiza trendów profilu

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia rodzajów profili zainteresowanych naszymi produktami i usługami. To pozwala nam lepiej poznać naszych potencjalnych klientów i klientów oraz dostosować naszą komunikację i nasze oferty.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Twoja zgoda

Możesz zaakceptować lub odmówić wykorzystania swoich danych osobowych, konfigurując pliki cookie (zobacz Zasady dotyczące plików cookie).

Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio.

Analiza trendów zachowań

Zbieramy Twoje dane osobowe, w tym Twoją lokalizację i dane przeglądania, aby zmierzyć Twoje interakcje na stronach. Dzięki temu możemy poprawić jakość przeglądania i dostosować treść zgodnie z Twoim profilem.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Twoja zgoda

Możesz zaakceptować lub odmówić wykorzystania swoich danych osobowych, konfigurując pliki cookie (zobacz Zasady dotyczące plików cookie).

Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio.

Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi

- Abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, a także ze wszystkich procedur prawnych lub decyzji pochodzących od organów rządowych, w tym wszelkich decyzji pochodzących od organów rządowych poza krajem zamieszkania, jesteśmy prawnie zobowiązani i możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych Szczegóły tylko dlatego, że bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie takich zobowiązań prawnych, postępowań sądowych lub zamówień rządowych.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Korporacyjne fuzje i przejęcia

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innej dyspozycji całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym przypadku upadłości lub podobnych postępowań).

Podstawy prawne korzystania z danych osobowych: nasze zainteresowanie realizacją naszej strategii biznesowej.

Zarządzanie technologią informacyjną

Używamy danych osobowych do diagnozowania problemów z serwerem, administrowania witryną i sprawdzania, czy działa poprawnie.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych: Nasze zainteresowanie zarządzaniem naszymi systemami i sieciami komputerowymi w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej z technicznego punktu widzenia.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe iz jakiego powodu?

Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym firmom stowarzyszonym w zakresie, w jakim zebrane przez nas dane dotyczą w szczególności powierzonych nam zadań. Innymi słowy, nie przekazujemy danych osobowych spółkom stowarzyszonym, które nie mieszczą się w geograficznym obszarze działania i / lub które są nieodpowiednie dla usługi, o którą prosimy.

- TOMATIS® POLSKA, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Polski.
- GOSPARTNER, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Rosji.
- TOMATIS® AUSTRALIA – HEAR AND NOW, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Australii.
- TOMATIS® KOREA – BARO LTD która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Korei Południowej.
- SOUND LIFE EDUCATION TECHNOLOGY, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Chin.
- YOUR AMAZING HEALTH – NEW ZELAND, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Nowej Zelandii
- A TOTAL APPROACH – SOUTH AFRICA, SOUTH AFRICA, która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium Republiki Południowej Afryki.
- SENSORY CENTER – TOMATIS® PARIS która prowadzi usługi marketingowe, dystrybucyjne i reprezentacyjne, w szczególności na terytorium francuskim.
- SOUNDEV HOLDING, Luxembourg, Belgium który udziela wyłącznych i ogólnoświatowych licencji na zarządzanie marką i know-how naszej firmie.
- SOUND FOR LIFE LTD, Hong Kong, China która oferuje usługi i produkty na całym świecie sprzedawane za pośrednictwem witryn e-commerce opracowanych we współpracy z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., które są bezpośrednio związane z naszymi produktami i usługami.

- Twoje dane osobowe są udostępniane następującym firmom, które hostują nasze systemy komputerowe, świadczą usługi wsparcia systemowego i przeprowadzają analizę danych w celach opisanych w Polityce prywatności;

- Google (Gmail, AdWords, and Analytics): świadczy usługi wsparcia dla naszego systemu komputerowego i przeprowadza analizę danych w celach opisanych w Polityce prywatności.
- CRM, Salesforce: hostuje nasze systemy komputerowe i świadczy usługi wsparcia systemów.
- CMS: WordPress, Drupal, i Symphony: obsługują nasze systemy komputerowe i zapewniają usługi wsparcia systemów.
- Dostawcy wysyłający wiadomości e-mail Getresponse i Constantcontact, którzy zapewniają wysyłanie i dostarczanie e-maili marketingowych.
- Media społecznościowe: Facebook, Twitter i Instagram do przeprowadzania ukierunkowanych kampanii.
Twoje dane osobowe są przekazywane następującym firmom, które obsługują nasze systemy płatności online:
- Stripe który zapewnia płatności online za pomocą karty debetowej i / lub kredytowej lub SEPA
- PayPal który zapewnia płatności online za pomocą karty debetowej i / lub kredytowej lub konta PayPal
- Cetrel który zapewnia płatności przez telefon.

Jeśli to konieczne lub właściwe, Twoje dane osobowe zostaną przekazane wszystkim władzom, firmom powiązanym i zaangażowanym stronom trzecim: (a) w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; (b) odpowiadać na prośby władz publicznych i rządowych, w tym wszelkich organów publicznych lub rządowych poza krajem zamieszkania; (c) do egzekwowania naszych warunków; (d) w celu ochrony naszych działań lub działań naszych oddziałów; (e) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i / lub praw naszych podmiotów stowarzyszonych; oraz (f) pozwolić nam znaleźć wszelkie dostępne nam rozwiązania lub ograniczyć wszelkie uprzedzenia, które możemy ponieść.

Jeśli wypełnisz formularz online połączony z pasującym katalogiem, dane, które wprowadziłeś i datę wypełnienia formularza, są wysyłane do stron trzecich, które wcześniej wybrałeś w katalogu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę usług, który wybrałeś. Zachowujemy kopię informacji, które przetwarzamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Surowo zabrania się wykorzystywania katalogów dostępnych na stronie tomatis.com do akwizycji lub reklamy, czy to w celu promowania usług czy produktów.

Witryny osób trzecich / Dostawcy usług zewnętrznych

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zasad leczenia i ochrony danych osób trzecich, w tym osób trzecich obsługujących jakiekolwiek witryny, których link jest obecny na takich stronach. Obecność linku na stronach nie oznacza poparcia, z naszej strony lub ze strony naszych firm stowarzyszonych, witryny, do której odsyła link.

Zewnętrzni dostawcy usług reklamowych

Prosimy pamiętać, że nasi dostawcy usług reklamowych i marketingowych online i e-mail mogą korzystać z „pikseli”, „sygnałów nawigacyjnych”, „niewidocznych plików GIF” lub innych podobnych technologii w witrynach internetowych, aby pomóc nam zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi, online i pocztą elektroniczną oraz poprawić ich wydajność. Na przykład, jeśli plik cookie zostanie umieszczony na twoim komputerze przez usługodawcę, ten może rozpoznać plik cookie, gdy odwiedzasz strony, aby dowiedzieć się, które z naszych reklam online mogą doprowadzić Cię do naszych witryn, a dostawca usług może być zobowiązany do przekaż nam informacje, z których będziemy mogli korzystać. Należy pamiętać, że możemy powiązać inne informacje dostarczone nam przez naszych dostawców usług z danymi osobowymi, które zostały wcześniej zebrane przez nas.

Możemy korzystać z zewnętrznych agencji reklamowych w celu wyświetlania reklam w naszych witrynach. Agencje te mogą wykorzystywać informacje (z wyjątkiem nazw, adresów, adresów e-mail lub numerów telefonów) związane z wizytami na stronach w celu oferowania reklam dotyczących produktów i usług, które Cię interesują.

Jakie są twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak możesz je wykonywać i jak możesz się z nami skontaktować?

Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Oto twoje prawa:

- Uzyskaj kopię wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
- Aby poprosić nas o zaktualizowanie lub poprawienie wszelkich niedokładnych danych osobowych, lub o dodanie niekompletnych danych osobowych
- Żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

W niektórych przypadkach masz również prawo do:

- sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych;
- poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
- Ogranicz nasze przetwarzanie danych osobowyc;h
- Poproś nas o przesłanie niektórych Twoich danych osobowych lub o ich przesłanie lub o przekazanie ich do dowolnego innego menedżera danych.

Aby skorzystać ze swoich praw

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (DPO) pod następującym adresem:

TOMATIS DEVELOPMENT,
DPD
76 avenue de la Liberté,
L 1930 Luxembourg.

Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@tomatis.com

Możesz do nas zadzwonić 00 352 26 27 20

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zamierzamy zapewnić dokładność danych osobowych i aktualizować je. Usuniemy dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, gdy nie będziemy już z nich korzystać.

W przypadku braku komunikacji z zarejestrowanym profilem lub brakiem stosunku umownego, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe wykorzystywane do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przez okres do 8 lat, chyba że odpowiednie przepisy wymagają od nas zachowania Twoich Danych Osobowych krótszy lub dłuższy okres.

Okres 8 lat jest uzasadniony szczególnym charakterem naszych ofert i usług, które wymagają stopniowego kształcenia profesjonalistów i których decyzje o zawarciu umowy z nami nie mogą być podejmowane pod prostym impulsem. Dotyczy to osób, które mają profil zawodowy i których chęć integracji naszych usług i produktów z ich codzienną aktywnością zawodową jest dojrzałą decyzją podjętą i popartą wieloma informacjami.

Dotyczy to również osób, które mają indywidualny profil i których chęć skorzystania z naszych usług i produktów zależy od ich osobistego zainteresowania lub bliskiej osoby. Jest to również dojrzała decyzja podjęta i poparta wieloma informacjami.

Wreszcie, ochrona danych osobowych jest uzasadniona ewolucją naszych ofert i produktów, które zmieniają się stopniowo, ale drastycznie. Z biegiem lat niektóre oferty i usługi mogą znacząco się zmienić, a tym samym lepiej spełnić Twoje oczekiwania. Uważamy, że konieczne jest poinformowanie o takich zmianach.

Jaki transfer danych osobowych wykonujemy poza Unią Europejską?

W celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności możemy przesyłać Twoje dane osobowe do dostawców znajdujących się w krajach poza Unią Europejską, takich jak w Stanach Zjednoczonych (zwanych dalej „krajami trzecimi”), które nie mogą zagwarantować „odpowiedniego poziomu ochrony” w ramach sekcja 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR):

W tym scenariuszu nasze przekazywanie danych będzie podlegać następującej odpowiedniej ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych:

- Standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) (Kliknij tutajaby uzyskać dostęp do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących transferów do podwykonawców z siedzibą w krajach trzecich)
- UE-USA. Ochrona prywatności przy transferach do firm z USA (kliknij tutaj aby uzyskać dostęp do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie tarczy ochronnej UE-USA).

Aby uzyskać wszystkie istotne informacje dotyczące wszystkich transferów danych osobowych do krajów trzecich, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem:

TOMATIS DEVELOPMENT,
DPD
76 Avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg.

Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@tomatis.com

Możesz do nas zadzwonić 00 352 26 27 20

Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Luksemburga, Belgii i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa w Unii Europejskiej.

Możesz wydrukować, pobrać lub w inny sposób przechowywać kopię niniejszej Polityki prywatności (i każdej poprawionej wersji) dla swoich akt.


POLITYKA ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIES


Pliki cookie to niewielkie ilości informacji przechowywanych w plikach w przeglądarce komputera. Pliki cookie są dostępne i rejestrowane przez odwiedzane witryny oraz przez firmy, które wyświetlają swoje reklamy na stronach internetowych, aby mogły rozpoznać przeglądarkę. Witryny internetowe mogą uzyskiwać dostęp tylko do plików cookie zapisanych na komputerze.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie publikowanych przez naszą stronę internetową.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie niezbędne do następujących działań:

-Aby zaoferować Ci uproszczone korzystanie ze strony internetowej: Możemy zarejestrować Twoje dane logowania, dzięki czemu nie musisz się logować przy każdej wizycie na stronie; Pamiętaj, które formularze zostały wypełnione, aby uniknąć ich uzupełnienia przed uzyskaniem dostępu do innych kroków.
-Aby umożliwić nam zmierzenie odbiorców i wydajności strony internetowej: śledzić dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny (wykorzystanie strony internetowej przez użytkowników i ulepszyć usługi strony internetowej) oraz pomóc nam zmierzyć i przestudiować skuteczność naszych treści.
-Aby oferować ukierunkowane reklamy w mediach społecznościowych związane ze stronami odwiedzanymi w naszej witrynie.
-- Aby przeanalizować dane strumienia kliknięć z naszego CRM w celu lepszego ukierunkowania zainteresowań i dostarczenia najbardziej istotnych informacji

Nie korzystamy z plików cookie do kierowania, które pozwalałyby zewnętrznej usłudze reklamowej, takiej jak „Google AdSense”, interweniować bezpośrednio na naszej stronie internetowej za pomocą banerów lub treści.

Nie używamy plików cookie mediów społecznościowych generowanych przez ich przyciski akcji.


WARUNKI USŁUGI


Ta strona internetowa „strona” jest publikowana przez TOMATIS DEVELOPPEMENT Société Anonyme z kapitałem 266 800 euro, co zapewnia kierunek publikacji.

Adres:

TOMATIS DEVELOPPEMENT SA,
76 Avenue de la liberté,
L-1930 Luxembourg
Email; privacy@tomatis.com,
Telephone: 00 352 26 27 20
RC Luxembourg: B 76 636
VAT No. LU 183 893 19

Hosting stron internetowych

Strona internetowa i nazwa domeny są hostowane przez firmę OVH (http://www.ovh.com) OVH SAS with a capital of 500 000 euros - RCS Roubaix Tourcoing 42476141900011 Head office: 141 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France.

Dane osobiste

Przetwarzanie danych osobowych jest zarządzane zgodnie z naszym ogólnym oświadczeniem dotyczącym traktowania plików cookie dotyczących prywatności.

Cookies

Zarządzanie plikami cookie jest zdefiniowane zgodnie z warunkami określonymi w naszej polityce zarządzania plikami cookie.

Oświadczenie dotyczące metody Tomatisa®

Metoda Tomatisa® jest metodą pedagogiczną, której nie można traktować ani jako leczenia, ani jako środka do postawienia diagnozy. Metoda Tomatisa® nie została zatwierdzona przez władze medyczne, takie jak FDA w Stanach Zjednoczonych.

Ogólna treść

Treści publikowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym przypadku treści tej nie można traktować jako porady medycznej lub środków do jej zastąpienia. Dostarczone informacje dotyczące stosowania metody Tomatis® nie wiążą umownie wydawcy.

Konkretna zawartość subdomeny tedlight.tomatis.com

Domena podrzędna tedlight.tomatis.com zapewnia bezpieczny dostęp za pośrednictwem loginu i hasła w celu przeprowadzenia testów edukacyjnych online. Testy te nie mają charakteru naukowego i nie mogą być sposobem na postawienie diagnozy. Nie mają na celu udowodnienia skuteczności leczenia w żaden sposób. Członkowie, którzy mają bezpieczny dostęp do platformy za pośrednictwem swojego konta, są odpowiedzialni za gromadzone dane. Muszą zachować swoje hasło w tajemnicy.

Treści dostarczane przez osoby trzecie

Witryna utrzymuje katalog online. Katalog jest aktualizowany bezpośrednio przez członków, którzy mają dostęp do ich plików za pośrednictwem dostępu członka witryny. Wydawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treści publikowane przez każdego członka na ich własnym profilu poprzez dostęp ich członków.

Odniesienia do witryn osób trzecich

Linki hipertekstowe do innych stron z tej strony nie mogą w żadnym wypadku być odpowiedzialne za TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Dane lokalizacji

Gdy odwiedzasz tę stronę, przetwarzane są dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej w celu określenia preferencji językowych przeglądania, lokalizacji na mapie i ewentualnie dostosowania ofert w zależności od waluty i miejsca połączenia. Dane te są przetwarzane zgodnie z naszą ogólną polityką prywatności.

Prawo autorskie

Zawartość strony internetowej, w tym pliki do pobrania, nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Hasła

Twoje hasło jest osobiste i nie powinno być udostępniane.

Znaki towarowe

„Tomatis”, „Tomatis” + logo ”,„ TalksUp® ”,„ Solisten ”„ Gating ”są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A lub których TOMATIS DEVELOPMENT S.A. ma wyłączne zastosowanie. Ich użycie lub modyfikacja jest surowo zabronione (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone).


TOMATIS DEVELOPMENT S.A. WARUNKI SPRZEDAŻY


Są to Warunki Sprzedaży („Warunki”), które mają zastosowanie, gdy zakup produktu i / lub usługi odbywa się między Tobą a TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., firmą z siedzibą przy 76 Avenue de la Liberté, L-1930 Luksemburg.

Sprzedaż dokonywana przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może podlegać szczególnym warunkom, które zależą od charakteru sprzętu i / lub usług oferowanych do sprzedaży oraz profilu nabywcy.

Przeczytaj uważnie Warunki sprzedaży. Zamawiając i kupując produkt i / lub usługę, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie rozumiesz Warunków sprzedaży lub nie akceptujesz żadnej ich części, nie kupuj produktów i / lub usług.

Poniżej znajdują się ogólne warunki sprzedaży dotyczące produktów i / lub usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.


TRENING


Kursy szkoleniowe wydające certyfikat Tomatis® są oferowane profesjonalistom z branży zdrowia i / lub edukacji. Specjaliści podlegają akceptacji ich profilu przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., aby uzyskać dostęp do kursów szkoleniowych.

Każdy poziom szkolenia jest osiągalny zgodnie z warunkami wstępnymi i jasnymi celami (kwalifikacje, ścieżki kariery, liczba lat doświadczenia i wyniki osiągnięte w testach wewnętrznych) przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Charakter projektu oferowanego przez profesjonalistę jest również dokładnie badany. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wstępnego szkolenia lub wyższego poziomu szkolenia każdemu profesjonalistowi, który uzna, że profil lub praktyka są bez zastrzeżeń.

Jeśli TOMATIS DEVELOPPEMENT SA anuluje sesję szkoleniową, opłata rejestracyjna wpłacona przez uczestnika szkolenia zostanie w pełni zwrócona, ale żadne inne wydatki nie zostaną pokryte przez TOMATIS DEVELOPPEMENT SA Gdy stażysta anuluje swoją rejestrację co najmniej 30 dni przed datą szkolenia, opłata za szkolenie zostanie być zwróconym stażyście. Po 30 dniach opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona. Opłata może zostać wykorzystana do późniejszej rejestracji szkolenia po akceptacji przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.


WYPOSAŻENIE PROFESJONALNE


Dostęp do profesjonalnego sprzętu:: Sprzęt taki jak TalksUp® i jego akcesoria, a także Tomatis Listening Test System (TLTS®), mogą być sprzedawane wyłącznie profesjonalistom, którzy przeszli wymagane szkolenia oferowane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT SA i którzy mają aktualne -data umowy licencyjnej.

Ceny: Ceny wyświetlane na stronach i broszurach nie mają charakteru umownego i są podawane jako informacje. Nie obejmują kosztów wysyłki, opłat celnych i opłat za wymianę. Ceny te mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego i waluty.

Przeniesienie prawa własności sprzętu sprzętowego: Przeniesienie prawa własności sprzętu sprzętowego, to znaczy sprzętu niezwiązanego z oprogramowaniem, jest skuteczne dopiero po pełnej płatności ceny podanej w ofercie, nawet w przypadku płatności przez raty.

Prawo do korzystania z oprogramowania: własność Oprogramowania, w tym muzyka i programy, nie jest przenoszona na kupującego. Kupujący będzie mógł korzystać z oprogramowania w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.

Płatność w kilku ratach za pośrednictwem usługi „TU EASY”: W przypadku płatności w kilku ratach TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. natychmiast obciąży początkową kwotę z Twojego konta, a następnie płatności miesięczne, w dowolnym momencie od zaplanowanej daty. Płatność w ratach zostanie automatycznie potrącona z karty debetowej i / lub kredytowej nabywcy za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności, takiego jak Stripe lub Cetrel. Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność zostanie odrzucona, system polecenia zapłaty dokona 2 nowych prób odbioru w ciągu 2 dni. Jeśli odrzucenie zostanie potwierdzone pomimo tych dwóch prób, kupujący będzie miał 48 godzin na podanie danych innej karty debetowej i / lub kredytowej. W przypadku, gdy kupujący nie dostarczy ważnej karty debetowej i / lub kredytowej lub jeśli nowa karta debetowa i / lub kredytowa zostanie odrzucona z jakiegokolwiek powodu, sprzedawca może albo zażądać zapłaty salda w całości, albo poprosić kupującego o zwróć urządzenie w ciągu 48 godzin na własny koszt. W tym scenariuszu sprzedający zachowa już dokonane płatności jako kary i odszkodowania. Jeśli urządzenie zostanie zwrócone, ale nie jest w dobrym stanie, sprzedawca może zażądać zapłaty wszystkich pozostałych uzgodnionych umownie płatności.

Odsprzedaż: Sprzedający jest proszony o kontakt z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. przed jakąkolwiek sprzedażą. Kupujący może sprzedać swój sprzęt profesjonalistom na podstawie umowy licencyjnej z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Jednakże oprogramowanie podlega umowie licencyjnej i może zostać reaktywowane dopiero po akceptacji profilu przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Zdalna pomoc techniczna: TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. bardzo poważnie podchodzi do pomocy swoim licencjobiorcom w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych, które mogą napotkać podczas korzystania z urządzenia. Firma zapewnia bezpłatny pierwszy poziom pomocy zdalnej przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych ze sprzętem. Większość trudności wiąże się z obsługą błędów. Licencjobiorcy muszą dokładnie zapoznać się z dostępnymi materiałami technicznymi dostępnymi dla swoich członków. Koszty wsparcia mogą być naliczane, jeśli licencjobiorcy zażądają pomocy bez przeczytania odpowiedniej dokumentacji.

Gwarancja: O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie urządzenia, takie jak Talks Up®, TLTS i wszystkie akcesoria sprzedawane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. są objęte gwarancją przez okres jednego roku od daty dostawy, z wyjątkiem złączy / kabli. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie widoczne lub ukryte wady wykryte w elementach mechanicznych i elektronicznych. Wszelkie prośby o wsparcie gwarancyjne należy składać na piśmie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. przed wysłaniem sprzętu.

Klient musi wypełnić podany formularz i szczegółowo wyjaśnić charakter problemu. Po uzgodnieniu przez TOMATIS DEVELOPPEMENT SA, klient jest proszony o przestrzeganie procedury zwrotu, która zostanie przekazana zgodnie z jego lokalizacją. W całym okresie gwarancyjnym za naprawę (części i robociznę) oraz koszty wysyłki odpowiedzialne są ROZWIĄZANIA TOMATIS. ZA. Wszelkie urządzenia z wadami zostaną wymienione w ciągu 15 dni roboczych (z wyłączeniem czasu dostawy). Po otrzymaniu sprzętu przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Jeśli nie stwierdzono wadliwego działania w ramach gwarancji, nabywca zgadza się pokryć koszty wysyłki poniesione przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. W tym scenariuszu obowiązują zasady dotyczące napraw nieobjętych gwarancją.

Limit gwarancji i wykluczenie: ekrany są gwarantowane 0 brakujących pikseli w pierwszym miesiącu, a następnie 0,3% brakujących pikseli w ciągu najbliższych 11 miesięcy. Bateria jest gwarantowana bez wad od dnia dostawy i przez miesiąc. Ponieważ jednak bateria zużywa się z czasem, jej pojemność może gwałtownie spadać w zależności od częstotliwości użytkowania. Dlatego zaleca się, aby nabywca przestrzegał instrukcji użytkowania. Ładowarki są częściami standardowymi, w przypadku awarii, klient, na podstawie umowy z TOMATIS DEVELOPPEMENT SA, musi uzyskać nową za pośrednictwem lokalnego sklepu i zwrócić wadliwą część do TOMATIS DEVELOPPEMENT SA i wysłać faktura za nową część do zwrotu.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, takich jak uszkodzenia spowodowane wstrząsem, płynem wylanym na urządzenie, skokiem napięcia, spadkiem napięcia, temperaturą poniżej -10 ° C lub temperatura przekraczająca 40 ° C, transfer plików nieautoryzowanych przez port USB lub kartę SD i nieprzerwane ładowanie przez kilka dni. To do profesjonalnego nabywcy należy upewnienie się, że użytkowanie sprzętu przez jego klientów odbywa się we właściwy sposób. Są również zapraszani do subskrybowania profesjonalnego ubezpieczenia na pokrycie potencjalnych szkód.

Wstrząsy związane ze zwrotem sprzętu nie są objęte gwarancją. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że zwrócony sprzęt jest właściwie zapakowany i zabezpieczony.

Wszelkie naprawy dokonane bez uprzedniej zgody TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., w szczególności przez osobę trzecią, anulują warunki odpowiedzialności objęte gwarancją. Jeśli etykiety z numerami seryjnymi z tyłu urządzenia zostaną usunięte, a pudełko zostanie otwarte, gwarancja zostanie anulowana i nie zostanie udzielona żadna gwarancja.

WYKORZYSTANIE SPRZĘTU: SPRZĘT I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ TOMATIS DEVELOPMENT S.A. SĄ NARZĘDZIAMI EDUKACYJNYMI. NIE SĄ ZNACZENIE W LECZENIU ZNANEJ CHOROBY, NOR SĄ ŚRODKI DO FORMOWANIA DIAGNOZY DLA WSZELKIEGO ZABURZENIA MEDYCZNEGO LUB PSYCHOLOGICZNEGO, NOR JEST TO URZĄDZENIE TERAPEUTYCZNE LUB MEDYCZNE. TOMATIS DEVELOPMENT S.A. NIE GWARANTUJE ŻADNYCH WYNIKÓW Z WYKORZYSTANIA JEGO PRODUKTÓW I USŁUG. TOMATIS DEVELOPMENT S.A. WYRAŹNIE OŚWIADCZA WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE ICH WYKORZYSTANIA, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA. KLIENT JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WYKORZYSTANIE JEGO WYPOSAŻENIA I ZASTOSOWANIE LICENCJONOWANEGO SPRZĘTU. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA PRZEZ NABYWCĘ LUB LICENCJONOWANE AKTYWA, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, PUNKTYWNE I SZKODY WTÓRNE.


WARUNKI PŁATNOŚCI WEDŁUG DŁUGI LUB KARTY KREDYTOWEJ


Możesz zapłacić za zamówienie online, korzystając z następującego linku: https://payment.tomatis.com/

Twoje płatności online za pomocą kart debetowych i / lub kredytowych są dokonywane przez firmy finansowe, takie jak STRIPE lub PayPal, gwarantują optymalne bezpieczeństwo informacji bankowych. Nie mamy dostępu do tych informacji, chociaż możemy obciążyć Twoją kartę debetową i / lub kredytową w dowolnym innym czasie za Twoją wcześniejszą zgodą.

Możesz również zadzwonić do nas, aby zapłacić przez telefon. Wprowadzimy dane bankowe za pośrednictwem usługi o nazwie CETREL, zachowamy informacje o Twojej karcie debetowej i / lub kredytowej w bezpiecznym miejscu, nie połączonym z Internetem, i pozbędziemy się jej w ciągu 15 dni od daty płatności.


MOŻLIWE OPŁATY


Wymiana walut i opłaty bankowe - Informujemy, że TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu w Belgii i że płatności dokonywane są w kraju sprzedawcy. Kwota, którą zostaniesz obciążony, to cena podana w ofercie. Zapłacisz w walucie wskazanej w ofercie. Jeśli płacisz za pomocą konta bankowego lub karty debetowej i / lub kredytowej, która nie ma płynności w podanej walucie, może być konieczne uiszczenie opłaty w rachunku bieżącym wymaganej przez Twój bank. Wyrażasz zgodę na pokrycie tych kosztów bez zwrotu kosztów przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Ponadto Twój bank może również pobierać opłaty za płatności za granicą. Zgadzasz się zapłacić za te koszty bez zwrotu kosztów przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Zapraszamy do skontaktowania się z bankiem w celu poznania kwot i warunków.

Obowiązki celne i podatki lokalne -Władze lokalne mogą żądać cła i podatków lokalnych w zależności od kraju, w którym mieszkasz. Nasza procedura płatności nie może przewidzieć ani udzielić Ci kwoty cła i / lub podatków lokalnych. Zgadzasz się zapłacić cło i / lub podatki lokalne bez możliwości zwrotu przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.


ZAWARTOŚĆ ONLINE


Niektóre treści i narzędzia są dostępne online za darmo lub opłacone przez kupującego. Dotyczy to dostępu członka, dostępu do e-learningu i platform testowych online. Dostęp do treści i narzędzi jest osobisty, surowo zabrania się udostępniania Twojego identyfikatora i hasła osobom trzecim.


UMOWA LICENCYJNA


Sprzęt TalksUp® jest sprzedawany w celu zastosowania metody TOMATIS® i podlega licencjonowaniu. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby poznać warunki.


PRAWO I PRAWO JURYSDYKCJI


Nasze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu w Luksemburgu. W przypadku sporu sądem właściwym jest sąd Wielkiego Księstwa Luksemburga.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NA STRONIE INTERNETOWEJ


https://tomatis.academy/

Poniżej przedstawiono warunki sprzedaży obowiązujące między Tobą a SOUND OF LIFE LTD., Których siedziba mieści się w Unit 507, 5 / F, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Rd, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong , Chiny, kiedy subskrybujesz platformę e-learningową pod adresem https://tomatis.academy

Proszę uważnie przeczytać Warunki sprzedaży. Zamawiając lub kupując dostęp do e-learningu, zgadzasz się na te warunki sprzedaży. Jeśli nie rozumiesz warunków sprzedaży lub nie akceptujesz żadnej ich części, nie składaj zamówienia na dostęp do platformy e-learningowej.

Proces zamawiania

Po złożeniu zamówienia upoważniasz SOUND FOR LIFE LTD do obciążenia karty debetowej i / lub karty kredytowej lub innej metody płatności w całkowitej kwocie zamówienia, która pojawia się przed zatwierdzeniem płatności.

Bezpieczeństwo płatności

Płatność kartą debetową i / lub kredytową jest realizowana przez usługę STRIPE, która gwarantuje optymalne bezpieczeństwo Twoich danych bankowych. Nie mamy dostępu do tych informacji, chociaż możemy obciążyć Twoją kartę debetową i / lub kredytową w dowolnym innym czasie za Twoją wcześniejszą zgodą.

Ceny i powiązane koszty

- Wymiana walut i opłaty bankowe - Informujemy, że SOUND FOR LIFE LTD jest firmą zarejestrowaną w Hong Kongu w Chinach i że płatności dokonywane są w kraju sprzedawcy. Kwota, którą zostaniesz obciążony, to cena podana na stronie zamówienia. Zapłacisz w walucie wskazanej na stronie zamówienia. Jeśli płacisz za pomocą konta bankowego lub karty debetowej i / lub kredytowej, która nie ma płynności w podanej walucie, może być konieczne uiszczenie opłaty w rachunku bieżącym wymaganej przez Twój bank. Zgadzasz się zapłacić te koszty bez zwrotu kosztów za pomocą SOUND FOR LIFE LTD. Ponadto Twój bank może również pobierać opłaty za płatności za granicą. Zgadzasz się zapłacić za te koszty bez zwrotu kosztów przez SOUND FOR LIFE LTD. Zapraszamy do skontaktowania się z bankiem w celu poznania kwot i warunków.

Ograniczenia

Aby kupić i mieć dostęp do platformy e-learningowej, musisz być osobą dorosłą.

SOUND FOR LIFE LTD zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia. Na przykład, jeśli mieszkasz w kraju, w którym dostęp do witryny może nie być zapewniony.

Platforma e-learningowa zapewnia z góry określoną i zdefiniowaną ścieżkę, która pomoże Ci w nauce. Niektóre treści są więc zablokowane, o ile nie zostały zatwierdzone wymagane kroki.

Procedura

Gdy SOUND FOR LIFE LTD otrzyma Twoje zamówienie, otrzymasz automatyczny e-mail ze wszystkimi szczegółami zamówienia oraz drugi e-mail z informacjami o Twoim dostępie.

Treści edukacyjne

Platforma e-learningowa zapewnia treści wideo, audio i animacyjne w formie kursu. Kurs obejmuje co najmniej 4 moduły podzielone na kilka rozdziałów.

Treść jest czysto edukacyjna i zabawna. Nie jest to poradnik terapeutyczny lub medyczny iw żaden sposób nie zastąpi porady medycznej lub terapeutycznej.

Brak certyfikacji

Platforma e-learningowa nie zapewnia żadnych certyfikatów uznawanych przez władze publiczne. Nie gwarantuje to również dostępu do certyfikowanej sesji szkoleniowej TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., ponieważ ma ona własne zestawy kryteriów wyboru.

Żądanie zwrotu kosztów

Po dokonaniu płatności nie będziesz mógł wycofać swojego zakupu i uzyskasz natychmiastowy dostęp do treści e-learningowych. Jeśli jednak nie wykonałeś więcej niż 1 modułu i złożysz wniosek o zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od dokonania płatności, będziemy mogli zwrócić i obciążyć Twoją kartę debetową i / lub kredytową i / lub konto bankowe.

Jeśli zapisałeś się na szkolenie Tomatisa poziomu 1, a Twój profil został zaakceptowany przez TOMATIS DEVELOPMENT S.A., możesz zażądać odliczenia ceny zakupu e-learningu od rejestracji na poziomie 1. Pamiętaj, że po ukończeniu kursu Tomatisa poziomu 1 nie możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Ograniczony dostęp

Po zakupie e-learningu i przez 2 lata zapewniamy dostęp do platformy i treści pierwotnie zakupionych. Niektóre dodatkowe bezpłatne lub płatne treści mogą zostać dodane w dowolnym momencie.

Integralność, rzetelność przetwarzania danych i incydent

Platforma eLearning działa dzięki MOODLE LMS, do którego nie możemy zagwarantować 100% dostępności w dowolnym czasie i na wszystkich urządzeniach. Pracujemy bardzo pilnie przez cały czas, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie platformy.

Treść platformy e-learningowej może mieć niewielkie błędy operacyjne. Regularnie aktualizujemy błędy.

Pomoc techniczna

Jeśli napotkasz jakieś problemy techniczne, możesz się skontaktować info@tomatis.academy

Oryginalna i chroniona treść

Dostęp do platformy jest zabezpieczony indywidualnym hasłem. Zachowaj poufność hasła. Treści dostępne na platformie są chronione prawami autorskimi, ich całkowite lub częściowe użycie jest niedozwolone. Zapewniając dostęp do strony trzeciej, możesz naruszać prawa autorskie.

Specyficzne traktowanie plików cookie i danych osobowych

Po zalogowaniu się na platformie eLearning śledzimy Twoje postępy, datę i czas trwania połączenia oraz wyniki twoich testów. Informacje te mogą być sprawdzane krzyżowo z danymi osobowymi przetwarzanymi zgodnie z naszą polityką prywatności. Te informacje pozwalają nam:

- Zapewnij niestandardową ścieżkę
- Ulepsz naszą platformę, porównując kurs z wynikami testów

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Nasze warunki sprzedaży podlegają prawu Hongkongu w Chinach. W przypadku sporu i / lub konfliktu właściwym sądem jest sąd w Hongkongu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem info@tomatis.academy

Warunki użytkowania