Przejdź do treści

Stosowanie Metody Tomatisa® reguluje umowa licencyjna i kodeks deontologiczny. Umowa ta gwarantuje klientom, że specjalista ukończył ściśle określone szkolenia, że stosuje urządzenia skuteczne, innowacyjne i zgodne z normami oraz że w swojej codziennej praktyce dysponuje niezbędnym wsparciem technicznym. Ponadto umowa licencyjna świadczy o tym, że specjalista ma dostęp do licznych narzędzi dodatkowych. Licencja uprawnia go do przedstawiania się jako „specjalista Metody Tomatisa®”.

Prośba o informacje

Prosimy o wypełnienie formularza, co umożliwi Państwu otrzymanie pełnej dokumentacji, dostęp do bezpłatnych warsztatów online i śledzenie na bieżąco naszych aktualności i wydarzeń.

Zapisz się

Tutaj znajdziecie Państwo listę profesjonalistów uprawnionych do używania tytułu „specjalista Metody Tomatisa®”.

Umowa licencyjna pozwala przeszkolonemu specjaliście korzystać z następujących ułatwień:

Szkolenie ustawiczne (internetowe i tradycyjne)

Co roku specjaliści mają możliwość odbycia kilku szkoleń, internetowych lub tradycyjnych (wymagających obecności w miejscu szkolenia). Podczas tych szkoleń otrzymują informacje o najświeższych innowacjach w Metodzie Tomatisa®. Ponieważ standardowe szkolenia pozwalające uzyskać tytuł praktyka czy konsultanta są krótkie i intensywne, regularnie przypominamy najważniejsze zasady działania Metody Tomatisa®, pomagając specjalistom w doskonałym ich opanowaniu.

Aktualizacja sprzętu, technologii i narzędzi ewaluacji

W celu wywołania efektu Tomatisa® specjaliści pracują z narzędziami najnowszej generacji. Nieustannie aktualizujemy narzędzia ewaluacyjne, pragnąc pomóc specjalistom w doborze najodpowiedniejszych programów i w monitorowaniu postępów dokonanych przez klientów.

Kontakt z szerokim gronem ekspertów

Specjaliści Metody Tomatisa® mają zagwarantowany dostęp do przeznaczonych dla nich zamkniętych forów internetowych. Mogą się dzielić doświadczeniem z kolegami na całym świecie i uzyskać wsparcie od naszych trenerów i ekspertów. Specjaliści są regularnie zapraszani do uczestnictwa w wydarzeniach „live”, podczas których mogą spotkać się z kolegami i zapoznać z prezentacjami przygotowanymi przez ekspertów.

Indywidualna pomoc

W codziennej praktyce pacjenci i klienci stawiają nas przed mniej lub bardziej skomplikowanymi problemami, które wymagają analizy i rozwiązania. Czasem okazuje się, że stanowią one prawdziwe wyzwanie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu prowadzący szkolenia mogą odpowiadać na pytania specjalistów w ramach zamkniętych forów dyskusyjnych i centrum pomocy online.

Pomoc techniczna

Stosowanie Metody Tomatisa® wymaga profesjonalnego sprzętu, zaprojektowanego w sposób zapewniający jego bezpieczne i łatwe użytkowanie. Niemniej w razie potrzeby zapewniamy specjalistom pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych.

Programy badawcze

Specjaliści mają dostęp do naszych programów badawczych i mogą w nich aktywnie uczestniczyć. Specjalista jest tutaj kimś więcej niż tylko użytkownikiem – bierze czynny udział w rozwoju Metody Tomatisa®.

W celu otrzymania egzemplarza umowy licencyjnej prosimy o wypełnienie formularza.

Koszt każdego urządzenia TalksUp® obejmuje opłatę licencyjną za pierwsze dwa lata użytkowania. W kolejnych latach roczna opłata licencyjna wynosi 250 USD / 200 EUR. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że „Tomatis®” to zastrzeżony znak towarowy i nie wolno go używać bez zezwolenia.

Pobierz kodeks etyki