Dostęp dla specjalistów

Zaloguj

Zaloguj się do strefy dla specjalistów Metody Tomatisa®

Zaloguj

Rejestracja w strefie dla specjalistów Metody Tomatisa®

Dostęp zarezerwowany dla specjalistów Metody Tomatisa®, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia. Wszystkich terapeutów i pedagogów, którzy chcieliby ukończyć szkolenie uprawniające do stosowania Metody Tomatisa® zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem naszych szkoleń i wypełnienia odpowiedniego formularza.