Przejdź do treści

Tomatis FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie czynności są dozwolone podczas seansów? Czy bardzo małe dziecko wytrzyma seanse Metody Tomatisa®? Ile kosztują seanse? Dlaczego słucha się muzyki Mozarta? Tutaj można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

 

Kontrowersje

Szkolenia są intensywne i uznaliśmy, że z punktu widzenia pedagogiki i skuteczności będzie lepiej, by specjalista mógł przyswajać wiedzę i praktykować swoje umiejętności między kolejnymi stopniami szkolenia. W ten sposób, zapisując się na kolejne szkolenie, ma już doświadczenie w stosowaniu zdobytej wiedzy.

Wszystkie parametry Metody Tomatisa® są od początku zainstalowane w urządzeniach przekazywanych specjalistom. Natomiast dostępność opcji i parametrów oraz możliwość ich zmiany zwiększa się, w miarę jak specjalista realizuje kolejne stopnie szkolenia.

Zgodnie z wolą Alfreda Tomatisa, który pragnął dbać o autentyczność swojej metody, Metoda Tomatisa® podlega prawom ochrony własności intelektualnej. W ten sposób chroniona jest jej oryginalność i skuteczność. Specjaliści są obowiązani pokrywać koszty opłaty licencyjnej, co pozwala im korzystać z tej własności intelektualnej. W zamian za to odbywająszkolenia, mogą korzystać z certyfikowanego sprzętu i z profesjonalnego wsparcia.

TalksUp® to najnowszej generacji Ucho Elektroniczne Tomatisa®. Dysponuje wszystkimi parametrami tradycyjnego Ucha Elektronicznego, ale jest bardziej precyzyjne i skuteczne. Korzystanie z urządzenia stosowanego niegdyś przez Alfreda Tomatisa nie jest obecnie możliwe, ponieważ nie używa się już nagrań analogowych na taśmach czy kasetach.Sprawdź, jaka jest różnica między nagraniami analogowymi i cyfrowymi.

Z pewnością wynika to z nieprawidłowego zrozumienia jej zasad, być może niewystarczająco jasno przedstawionych przez nas. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zaradzić temu problemowi.

Wybór specjalisty Metody Tomatisa®

Tak. Wyłącznie osoby, których nazwiska znajdują się na naszej stronie, są uprawnione do przedstawiania się jakospecjaliści Metody Tomatisa®.

Wprawdzie co roku szkolimy 300 nowych specjalistów, ale w niektórych krajach działa tylko kilka osób dysponujących naszym certyfikatem. Jeżeli znalezienie specjalisty Metody Tomatisa® jest niemożliwe, słuchawki Forbrain®mogą się okazać skutecznym narzędziem do stymulacji neurosensorycznej. Można także skontaktować się ze specjalistą, który zgodzi się przyjechać do Państwa lub przeprowadzićkonsultacjęna odległość. Warto pamiętać, że po rozmowie ze specjalistą można stosować Metodę Tomatisa® u siebie w domu, dzięki niewielkiemu przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Mogą Państwo również zaproponować swojemu terapeuciekontakt z namiw celu ewentualnego ukończenia szkolenia z Metody Tomatisa®.

W 2016 r. liczbacertyfikowanych specjalistówwynosiła 2000. Podczas poszukiwania specjalisty zalecamy wybór oparty na następujących kryteriach:

  • Główna dziedzina specjalizacji: ta, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom
  • Lokalizacja: tutaj warto zauważyć, że wielu specjalistów Metody Tomatisa® oferuje klientom możliwość jej stosowania w domu
  • Cena: obejmująca testy, ewaluację, sesje pasywne i aktywne
  • Poziom certyfikacji wybranego specjalisty Metody Tomatisa®

Koszt

Nie. Koszty Metody refundują jedynie prywatne firmy ubezpieczeniowe w niektórych krajach (Belgia i Szwajcaria).

Nie, sprzęt używany w Metodzie Tomatisa® (TalksUp®) nie jest sprzedawany osobom prywatnym, które nie są specjalistami Metody. Są to urządzenia, które muszą być programowane przez licencjonowanych i odpowiednio przeszkolonych specjalistów. Natomiast mogą Państwo zakupić na własny użytek słuchawki Forbrain® do stosowania jako uzupełnienie Metody Tomatisa® lub niezależnie od niej.

Ceny mogą się różnić w zależności od konkretnego specjalisty Metody Tomatisa®. Różnicę cen tłumaczą różne czynniki, takie jak lokalizacja gabinetu, główna specjalizacja lub wykształcenie specjalisty, a także rodzaj terapii oferowany równolegle ze stosowaniem Metody Tomatisa®.

Oczywiście cena jest ważnym kryterium wyboru, ale zalecamy Państwu przede wszystkim wybór osoby, której główna specjalizacja zawodowa jest najbardziej odpowiednia w przypadku Państwa problemów lub problemów dziecka. W miarę możliwości takie powinno być najważniejsze kryterium wyboru specjalisty Metody Tomatisa®.

Organizacja sesji

Dzieciom lub np. osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dwugodzinny program może się wydawać zbyt długi. W tej sytuacji specjalista Metody Tomatisa® może skrócić czas stosowania Metody w taki sposób, by nie wpłynąć negatywnie na jej efekty. Natomiast w większości przypadków rodzice niepotrzebnie obawiają się negatywnej reakcji dzieci. Należałoby tu wspomnieć, że Metoda Tomatisa® od chwili powstania była stosowana bez problemu u kolejnych roczników dzieci. Dzieci akceptują świat dźwięków Metody Tomatisa® i traktują go jak element zabawy.

Ważne jest, by stosowaniu Metody towarzyszyło odprężenie, a nie stres. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności. Można rysować, chodzić, bawić się, gotować itp.

Natomiast należy unikać wszelkich czynności, które wydają się stresujące lub wymagają zbytniego skupienia uwagi. Należy również unikać jedzenia, żucia gumy i korzystania z urządzeń elektronicznych (telewizja, komputer, telefon czy tablet).

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, który pozwala mózgowi lepiej przetwarzać dźwiękowe informacje sensoryczne. Ponieważ jest to metoda o charakterze pedagogicznym, powinna być stosowana w sposób powtarzalny, co umożliwia prawidłowe przyswojenie przez mózg. Ponieważ rytm seansów jest intensywny, należy koniecznie przestrzegać okresów przerwy, co pozwoli uniknąć przesadnej, przeciwskutecznej stymulacji.

Program słuchowy Metody Tomatisa® trwa średnio 10 do 13 dni. Seanse trwają zwykle 80 minut dziennie. Między każdym z programów należy zrobić przerwę 4-8 tygodni, zwaną również „fazą przyswajania”.

Na początku programu seanse słuchowe są na ogół pasywne (słuchanie muzyki), a następnie stopniowo przechodzi się do fazy aktywnej (ćwiczenia polegające na czytaniu lub powtarzaniu).

Wyniki

Specjalista Metody Tomatisa® może i powinien użyć do tego celu narzędzi ewaluacji, które stosuje na ogół w swojej praktyce zawodowej. Dzięki swojemu wykształceniu możekorzystać z narzędzi właściwych dla dziedziny, w której się specjalizuje. Może jednak również korzystać z gotowych narzędzi testowych Metody Tomatisa, jakTEDczyTLTS, które pomogą mu ocenić postępy dokonane przez klienta.

Nie. Niektóre osoby mogą odnieść wrażenie, że nie robią żadnych postępów w trakcie całej sesji programu, a nawet w przerwach między sesjami. Być może mózg próbuje się chronić przed stymulacją, nawet jeżeli jest ona naturalna. Dlatego też należy postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty i prosić go o pomoc za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba. Wyniki uzyskane dzięki Metodzie Tomatisa® są trwałe. Może się jednak okazać, że ich trwałość okaże się ograniczona w czasie.

Niektóre osoby zauważają efekty bardzo szybko, bo już po paru tygodniach, a nawet po paru dniach od rozpoczęcia programu słuchowego. Jednak Metoda Tomatisa® to intensywny cykl programów, który należy zrealizować w całości, aby uzyskać stabilne i długoterminowe wyniki.

Tak. Wiele badań naukowychwykazało jej pozytywne efekty. Oczywiście rezultaty Metody Tomatisa® zależą od profilu klienta. Niemniej jednak określone czynniki mogą mieć znaczący wpływ na jej efekty:

  • Motywacja: Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, w którym niezwykle ważna jest regularność. Metoda wymaga dużego zaangażowania osobistego, dlatego też bezcelowe jest zmuszanie do niej dzieci czy nastolatków. Z tego samego powodu ważne jest, by osoba chcąca korzystać z Metody wiedziała, dlaczego ją stosuje i w czym może ona pomóc.
  • Wiek: Metoda Tomatisa® jest szczególnie skuteczna u dzieci i młodzieży ze względu na plastyczność mózgu w młodym wieku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją stosować również w wieku późniejszym.
  • Kontrola: programy słuchowe stosowane są pod kontrolą specjalisty.
  • Ciągłość: ważna jest ciągłość korzystania z Metody Tomatisa® i nieprzerywanie jej przed końcemzaleconego cyklu programów(minimum 2 programy).

Specyfika

Specjaliści Metody Tomatisa® korzystają ze specyficznych urządzeń, po przejściu odpowiedniego szkolenia z ich obsługi.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie do testów, które pozwala specjaliście Metody Tomatisa® określić profil uwagi słuchowej klienta.

Natomiast samo Ucho Elektroniczne znacznie się zmieniło od czasu swojego powstania. Niektóre gabinety nadal są wyposażone w TAP® (Tomatis® Audio Pro). Jest to urządzenie do stosowania w gabinecie specjalisty, dysponujące zaawansowanymi funkcjami. Miniaturyzacja zastosowanej w nim technologii doprowadziła do powstania przenośnego urządzenia o nazwie Solisten®. Najnowsze urządzenie, TalksUp®, jest owocem najświeższych badań w dziedzinie Metody Tomatisa®. Zastosowana w nim innowacyjna i wydajna technologia sprawia, że jest to najskuteczniejsze urządzenie przenośne do użytku domowego w ramach Metody Tomatisa®.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wyłącznie te urządzenia posiadają certyfikat zgodności z Metodą Tomatisa®.

Nie starczyłoby miejsca, żeby wymienić wszystkie metody wywodzące się z Metody Tomatisa®. W większości przypadków każda z tych metod stosuje tylko niektóre, wybrane parametry Metody Tomatisa®, jak muzyka Mozarta albo przewodnictwo kostne, lub wysokie częstotliwości filtrowania. W przeciwieństwie do nich Metoda Tomatisa® jest programem kompleksowym i całościowym, niedającym się zredukować tylko do niektórych z jej parametrów.

Stosowanie Metody Tomatisa® wymaga specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego szkolenia. Wyłącznie specjaliści, których nazwiska znajdują sięna tej stroniesą uprawnieni do określania się mianem specjalistów Metody Tomatisa®.

Tomatis® Listening Test System (TLTS)jest narzędziem do oceny pedagogicznej, którego nie można utożsamiać ze sprzętem do diagnostyki medycznej. TLTS służy specjalistom do precyzyjnego określania profilu uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Jest to urządzenie ewaluacyjne, które pozwala mierzyć dokonane postępy i wymaga uzupełnienia za pomocą innych standardowych narzędzi ewaluacji.

Muzykoterapia stosuje muzykę jako sposób wywołania u słuchającego procesów emocjonalnych i kreatywnych. W tym przypadku muzyka sama w sobie jest terapią. W przypadku Metody Tomatisa® muzyka jest sposobem aktywacji parametrów Metody Tomatisa®, w szczególności efektu kontrastu dźwiękowego, tzw. bramkowania (Gating®).

Nagrania muzyczne z CD czy odtwarzaczy takich jak iPod® czy MP3 nie dają możliwości przetwarzania dźwięku w celu wywołania efektu Tomatisa®. Efekt Tomatisa® wymaga sprzętu ze specyficznymi parametrami przetwarzania muzyki i głosu, takimi jak funkcja bramkowania„Gating®”czy precesja, a to właśnie umożliwia urządzenie TalksUp®.

Muzyka Mozartato jeden z wielu parametrów Metody Tomatisa®. Ponieważ jest to muzyka dynamiczna i bogata w wysokie składowe harmoniczne, świetnie nadaje się do wywoływania efektu Tomatisa®. Ponadto akceptuje ją większość dorosłych i dzieci niezależnie od gustów muzycznych czy szerokości geograficznej.

Ograniczenia w stosowaniu

Tak, Metoda Tomatisa® ma charakter uzupełniający – pomaga mózgowi lepiej przyswoić efekty tradycyjnych terapii. Ponieważ pomaga ona mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne (zmysłowe), można ją stosować jako uzupełnienie wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego.

Co istotne, stosowanie Metody Tomatisa® nigdy nie powinno być przyczyną zaprzestania innych terapii czy leczenia.

Choć zalecane jest jak najwcześniejsze stosowanie Metody Tomatisa®, to jednak w tym wypadku specjalista musi dostosować program do możliwości bardzo małego dziecka.

Tak. Z Metody Tomatisa® można korzystać, jeżeli ubytki słuchu nie przekraczają 80%. Przed rozpoczęciem programu Metody Tomatisa® zalecana jest konsultacja laryngologiczna.

Celem Metody Tomatisa® nie jest przywracanie słuchu, ale uwagi słuchowej (słuchania). Istnieje bowiem zasadnicza różnica między słyszeniem a słuchaniem. Słyszenie to zdolność odbierania dźwięków, podczas gdy słuchanie to zdolność do ich prawidłowej analizy. Słyszenie ma charakter bierny, podczas gdy słuchanie to funkcja poznawcza.

Specjaliści Metody Tomatisa® są odpowiednio przeszkoleni, żeby móc stwierdzić, czy Metoda Tomatisa® jest wskazana dla danej osoby. Ponieważ jest to metoda naturalna i nieinwazyjna, nie ma specyficznych przeciwwskazań do jej stosowania. Oczywiście nawet jako metoda zupełnie bezpieczna, może okazać się nieodpowiednia w specyficznych przypadkach. Najlepiej poruszyć ten temat w rozmowie ze specjalistą Metody Tomatisa®.

W przypadku poważnych zaburzeń zalecamy, by stosowanie Metody Tomatisa® odbywało się pod kontrolą lekarza specjalisty. Metoda Tomatisa® powinna być stosowana jako uzupełnienie innych terapii, a nie jako jedyne rozwiązanie.

Tak, ponieważ Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny, naturalny i nieinwazyjny. W naturalny sposób stymuluje mózg dzięki efektom dźwiękowym nałożonym na muzykę i głos. Stosowanie Metody jest bezpieczne i bezbolesne.