Przejdź do treści

Szkolenia

Szkolenia z Metody Tomatisa® odbywają się w wielu krajach. Nasi prowadzący dysponują szeroką wiedzą, a Metoda Tomatisa® jest ich pasją. Dbamy o to, by przekazywane wiadomości była rzetelne i obiektywne, a także by uwzględniały aktualny stan wiedzy naukowej.

Elearning

E-learning dla początkujących

Nieobowiązkowy wstępny etap

Urządzenie: - ukazanie niezwykłego potencjału Metody Tomatisa®

Czas trwania: - 3-godzinny kurs online

Urządzenie: - połączenie internetowe

Nasz nowy kurs e-learningowy to nieobowiązkowy etap ścieżki szkoleniowej przyszłych specjalistów Metody Tomatisa®. Kurs szczegółowo prezentuje Metodę Tomatisa® i wprowadza jej kluczowe pojęcia. Kurs jest dostępny przez cały okres uzyskiwania certyfikatów.

Więcej informacji

Etap 1 – Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1)

Stosowanie Metody Tomatisa®

Urządzenie: Zrozumienie, jak działa Metoda Tomatisa® i wykorzystanie jej w ramach swojej działalności zawodowej dzięki urządzeniu, które jest profesjonalne, łatwe w obsłudze i oferuje duże możliwości.

Czas trwania: 3 dni + wsparcie po szkoleniu

Warunki wstępne: Należy być terapeutą lub pedagogiem

Urządzenie: Przenośne urządzenie TalksUp® z opcjami dostępnymi po pierwszym stopniu szkolenia.

Intensywny, trzydniowy kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty Metody Tomatisa®. Uczestnik szkolenia:

 • zdobywa niezbędną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania ucha oraz jego interakcji z mózgiem.
 • Dzięki temu rozumie, w jaki sposób Metoda Tomatisa® może poprawiać funkcje motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzieci i dorosłych.
 • Uczy się, jak zintegrować Metodę Tomatisa® ze swoją praktyką zawodową za pomocą urządzenia TalksUp®.
 • Zapoznaje się z Tomatis® Evaluation Database (TED), internetową platformą zawierającą testy psychologiczne i pedagogiczne, które pomagają w ocenie postępów dokonywanych przez klientów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie korzystać z urządzenia TalksUp® w pracy z klientami w ramach stosowania Metody Tomatisa® w swojej dziedzinie specjalizacji zawodowej, a także umie monitorować ich postępy za pomocą TED. Uczestnik otrzymuje tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 1). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Etap 2 – Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)

Stosowanie urządzenia do testów uwagi słuchowej oraz fazy aktywnej.

Urządzenie: Poszerzenie zakresu działalności o narzędzie oceny, które pozwoli precyzyjnie określić profil słuchowy badanej osoby. 2. Stosowanie fazy aktywnej (głos) i praca nad lateralizacją.

Czas trwania: 4 dni + wsparcie po szkoleniu

Warunki wstępne: Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1) od ponad 6 miesięcy.

Urządzenie: TLT – urządzenie do przeprowadzania testów uwagi słuchowej oraz TalksUp® z opcjami dostępnymi po drugim stopniu szkolenia

Intensywny, czterodniowy kurs obejmuje stosowanie TLT (Tomatis® Listening Test) i fazy aktywnej. Uczestnik szkolenia:

 • Pogłębia wiedzę na temat słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego
 • Uczy się przeprowadzać testy uwagi słuchowej za pomocą urządzenia TLT i umie interpretować ich wyniki w celu oceny postępów dokonywanych przez klientów
 • Uczy się dostosowywać programy słuchowe do potrzeb klientów w zależności od ustalonego profilu uwagi słuchowej
 • Zdobywa wiedzę na temat stosowania fazy aktywnej (praca z głosem) i zmiany lateralizacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik umie prawidłowo przeprowadzać testy uwagi słuchowej za pomocą TLT w celu personalizacji programów słuchowych i monitorowania postępów dokonywanych przez klientów. Może oferować klientom seanse fazy aktywnej i ustawiać poziom lateralizacji. Uczestnik otrzymuje tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 2). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

TLT to narzędzie pedagogiczne i nie służy do stawiania diagnozy.

Etap 3 – Zostań Konsultantem Metody Tomatisa® (poziom 3)

Tworzenie spersonalizowanych programów

Urządzenie: Opracowywanie własnych programów słuchowych

Czas trwania: 4 dni + wsparcie po szkoleniu

Warunki wstępne: Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)

Urządzenie: TalksUp® z opcjami dostępnymi po szkoleniu trzeciego stopnia

Intensywny, czterodniowy kurs pozwala na większą precyzję w stosowaniu Metody Tomatisa® poprzez samodzielne tworzenie programów słuchowych. Podobnie jak w przypadku poprzednich poziomów szkolenia, również i to obejmuje aspekty teoretyczne i praktyczne. Uczestnik:

 • Zdobywa pogłębioną umiejętność analizy testu uwagi słuchowej
 • Uczy się posługiwania parametrami programów i dostosowywania ich do potrzeb klientów
 • Może uczestniczyć w niektórych z naszych programów badawczych

Po zakończeniu szkolenia uczestnik ma pełną swobodę w tworzeniu własnych programów. Szkolenie daje dostęp do zaawansowanej wiedzy w dziedzinie Metody Tomatisa® oraz prawo do używania tytułu Konsultanta Metody Tomatisa® (poziom 3). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Etap 4 – Zostań Konsultantem Metody Tomatisa® (poziom 4)

Dostęp do zaawansowanych parametrów

Urządzenie: Dostęp do wszystkich zaawansowanych opcji urządzenia TalksUp® i umiejętność stosowania głosu matki.

Czas trwania: 4 dni + wsparcie po szkoleniu

Warunki wstępne: Należy być Konsultantem Metody Tomatisa® (poziom 3)

Urządzenie: TalksUp® z opcjami dostępnymi po szkoleniu czwartego stopnia

Intensywny, czterodniowy kurs ma na celu osiągnięcie przez uczestników doskonałości w stosowaniu Metody Tomatisa® oraz zapewnia im dostęp do zaawansowanych opcji. Podobnie jak w przypadku poprzednich poziomów szkolenia, również i to obejmuje aspekty teoretyczne i praktyczne. Uczestnik:

 • Zyskuje pogłębioną wiedzę w dziedzinie Metody Tomatisa®.
 • Uczy się posługiwać wszystkimi parametrami Metody Tomatisa® w celu ich optymalnego dopasowania do profilu klienta.
 • Może stosować w programach samodzielnie przygotowane nagrania, a szczególnie nagrania głosu matki.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna Metodę Tomatisa® w najdrobniejszych szczegółach. Szkolenie daje dostęp do eksperckiej wiedzy w dziedzinie Metody Tomatisa oraz prawo do używania tytułu Konsultanta Metody Tomatisa® (poziom 4). W codziennej praktyce uczestnikowi pomaga indywidualne wsparcie konsultanta prowadzącego szkolenia, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne. Uczestnik szkolenia bierze również aktywny udział w naszych programach badawczych.